top of page
Fire Wood

Chính sách bán hàng của LAM

Đảm bảo lợi ich của Khách hàng

Lam cam kết xử lý các yêu cầu có liên quan đến chất lượng sản phẩm trong vòng 7 ngày kể từ ngày Quý khách nhận hàng.


Trường hợp hàng không đúng chất lượng sản phẩm, Lam sẽ nhận lại sản phẩm, hoặc chiết khấu tương xứng cho Khách hàng.

Trường hợp hàng bị khiếm khuyết (mốc, lẹm, ruột) thì 2 bên sẽ đàm phán thiện chí để có mức giá phù hợp.

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, rất mong Quý khách tiến hành nghiệm thu đầy đủ trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Liên lạc Lam
Liên lạc Lam
bottom of page