top of page
  • chautnus

Hàng đang trên đường về tháng 5/2024

Updated: Jun 13

  1. Hàng đang trên đường về là hàng được nhập trực tiếp từ Nhà cung cấp nước ngoài, chứng từ đầy đủ.

  2. Hàng được bán nguyên cont và giao hàng tại cảng.

  3. Giá bán được chốt tại thời điểm khách hàng đặt cọc xác nhận đơn hàng.

  4. Tỷ giá thanh toán là tỷ giá bán ra của Vietcombank tại ngày khách hàng thanh toán.

7 views0 comments

Comments


Liên lạc Lam
Liên lạc Lam
bottom of page