top of page
Gỗ Tần Bì Châu Âu (ASH ABC)

Gỗ Tần Bì Châu Âu (ASH ABC)

Mặt go tan bi thô đều, vân gỗ thẳng nên hiệu quả thi công luôn đạt tối đa. Độ thẩm mỹ của thành phẩm được tạo từ gỗ tần bì luôn thỏa mãn cả người thợ lẫn người s