top of page
Gỗ thông 11mm

Gỗ thông 11mm

Hàng thông độ dày 11mm, sử dụng cho các chi tiết viền chỉ, phào chỉ, hộc tủ, ốp.

    $230.00Price