top of page
Thông 17 COB CL

Thông 17 COB CL

Mốc xanh 20-25%, không hóa đơn 

  • Vận chuyển

    Không bao vận chuyển(hoặc gọi xe giúp khách)

  • Thanh toán

    Thanh toán trước khi giao, nhận hàng.

$290.00Price